fredag 18. oktober 2013

Nest siste dag av workshop


Fredag 18. Oktober 2013.

I dag er nest siste dag av vår 12 dager lange workshop. Stemningen i gruppen har vært god hele veien, med svært aktive og interesserte deltakere. Denne uka har vi hovedsaklig jobbet med opplæring av selve NET-metoden. Det har vært mye gruppearbeid, både i større grupper og i grupper på to-tre deltakere. Deltakerne har trent på å legge Lifeline med bruk av steiner og blomster, samt nå de siste to dagene å jobbe med prosessering av traumehendelser. Vi har oppfordret de til å bruke egne erfaringer hvis de ønsker det, men med mulighet til å bruke eksempler fra pasienthistorier for de som heller ønsker det. De fleste har valgt å bruke selvopplevde erfaringer. Og hvilke erfaringer! Ved innledningen til denne jobbingen hadde Håkon og jeg et rollespill med en ganske dramatisk hendelse (båtulykke med fare for liv), men en kommentar fra en av deltakerne satte det hele i perspektiv da hun lurte på om vi ikke kunne ta et mer realistisk eksempel hvor noen blir voldtatt eller drept… Det er ingen tvil om at dette er virkeligheten her.  De egenopplevde traumehendelser som deltakerne har fortalt om omhandler hovedsakelig krigserfaringer med å ha sett mange drepte, selv vært i alvorlig fare og på flukt over tid, alvorlige ranshendelser, brå sykdom og død hos nærmeste familie. Flere var også i Rwanda under folkemordet i 1994.  Det er ingen tvil om at dette er sterke opplevelser. Noen er nok også mer preget av sine opplevelser enn andre. Likevel er hovedinntrykket at de fleste har vært usedvanlig åpne om sine erfaringer her i workshopen, og at de har opplevd det nyttig å få en anledning til å snakke om/få bearbeidet egne opplevelser.  At deltakerne i tillegg jobber med svært tunge saker har også blitt stadig tydeligere. Kvinner som voldtas er en stor del av klientgruppen mange jobber med, med tilleggs-problematikk som uønsket graviditet etter voldtekt, skader i underliv pga volden som er brukt, redsel for HIV-smitte og ikke minst avvisning fra familien etter voldtekt. I tillegg kommer nøden og fattigdommen som menneskene i landsbyene lever under. Frykten for ran og voldtekt fra rebel-grupper synes å være nærmest konstant, og flere av deltakerne jobber med oppsøkende arbeid i landsbyene med direkte fare for eget liv. Rett og slett ekstremt modig og imponerende og det er bare å bøye seg i ærbødighet for den jobben som disse menneskene gjør.

I ettermiddag skal deltakerne ha eksamen, og i morgen blir det noe undervisning om hvordan vi som hjelpere kan ivareta oss selv. Sjelden har et slikt tema føltes viktigere! Deretter blir det evaluering av workshopen, samt utdeling av diplomer. Som mange andre steder i verden er seremonier og slikt svært viktig så målet blir å få til en fin og høytidelig avslutning for alle disse flotte deltakerne.

Hilsen Merethe og Håkon
Lifeline
Gruppearbeid i hagen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar