tirsdag 8. oktober 2013


Hei -
da har jeg kommet frem og sluttet meg til teamet i Bukavu. Helgen ble brukt til å forberede workshopen for Merete og Håkon sin del, mens jeg har jobbet med forskningsteamet for å gjøre de siste tilpasningene av intervjuene. Målet med forskningsprosjektet er å finne mer ut av sammenhengen mellom traumeerfaringer og tanken om å være besatt av ånder eller demoner. Troen på å være besatt av demoner eller ånder står sterkt her og mange søker hjelp hos prester eller healere for å bli kvitt dem. Vi ønsker å se på om de mange traumatiske erfaringene som dessverre de fleste her i Kongo har, har sammenheng med det å være besatt og forstå litt mer av funksjonen de har – for igjen å søke å kunne hjelpe bedre.

Vi bruker en rekke standardiserte verktøy, man har nå brukt de siste dagene sammen med tolkene på å justere og tilpasse språket og måten vi spør på. Ord og begreper vi bruker, finnes til dels ikke på swahili, og også kunnskap om hva for eksempel et traume er, er liten. Så tolkene blir en uvurderlig kilde til informasjon om hvordan vi kan tilpasse vårt språk slik at intervjuobjektene forstår hva vi spør dem om.  Så vi har gjennomgått intervjuene gang på gang i rollespill til vi nå tror at vi har funnet en form som fungerer og starter i dag med intervjuene. Det blir utrolig spennende å høre hva folk har å fortelle!

Intervjutreningen m tolkene


Merete og Håkon startet sin workshop med NET- opplæring  i går, og brukte dagen blant annet til å gjøre dette til en sammensveiset gruppe. De skal jobbe tett sammen de neste to ukene, så det er viktig at de er trygge på hverandre og jobber godt sammen.

Katrin
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar