søndag 13. oktober 2013

Møte med nye problemstillinger


Vi møter stadig nye situasjoner i undervisningen hvor kontrastene til forholdene i Norge kommer fram. I går var fokuset på kvinner og voldtekt. En av de mannlige deltakerne framsatte at kvinner kunne få tilfredsstillelse når hun ble voldtatt av 5 menn. Vi vet jo at holdninger  om voldtekt er noe av grunnen til at dette er et så utstrakt problem i regionen. Det ble en stor diskusjon med mye engasjement fra de andre deltakerne som heldigvis imøtegikk hans påstand.

I dag snakket vi om hvordan å etablere en god allianse i behandling. Et tema som da kom opp var når det var ulik etnisitet mellom behandler og pasient. Kan en få til en trygg relasjon om behandleren er Tutsi og pasienten er Hutu? De fleste mente at en måtte prøve å tilpasse hvem som var behandler for å skape en så trygg atmosfære som mulig. En deltaker som var Tutsi (og dermed assosiert med invasjonsstyrkene fra Rwanda) fortalte da en historie om at han hadde tatt imot en kvinne på sykehuset som nettopp hadde opplevd at mannen ble drept og barn alvorlig mishandlet av Tutsi rebeller. Han var eneste tilgjengelige lege og hadde gjennom flere dager hjulpet kvinnen med behandling av fysiske skader. Hun fikk etter hvert stor tillit til han og fortalte han hele historien om hva som hadde skjedd. På tross av at han hadde samme etnisitet som de som hadde begått overgrepene ble han en viktig hjelper for henne. Da hun ble utskrevet fra sykehuset en god stund senere tok hun kontakt med han og sa at hun ville oppkalle sitt enda ufødte barn etter han.

De 25 deltakerne har gjennom uka som har gått blitt mer og mer trygge på hverandre. Grunnlaget er dermed lagt for opplæringen i selve behandlingsmetoden, som vi starter med på mandag. Først har vi heldigvis en fridag i morgen, hvor vi vil gjøre detaljplanleggingen for neste ukes program. 
Teamet bestående av Herbert, Håkon, Simon, Eva, Katrin, Katy og Merethe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar