Om prosjektet

RVTS Midt i Kongo

Psykologene Håkon Stenmark, Merethe G. Hellen og Katrin Glatz Brubakk fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Midt (RVTS Midt) skal i oktober jobbe i the Democratic Republic of Congo. RVTS har gjennom flere år hatt samarbeid med bistandsorganisasjonen VIVO, hvor både fagfolk har reist ut på prosjekter og hvor internasjonale eksperter har kommet til Norge for å bidra med undervisning. Tidligere har psykologer ved RVTS bidratt i land som Sri Lanka og Uganda. Denne gangen vil det jobbes i forhold til to ulike prosjekter. Det ene er i forhold til opplæring av helsepersonell mens det andre er et forskningsprosjekt.

Prosjektene

Opplæring av helsearbeidere i Sør-Kivu i traumebehandling
Øst-Kongo er av de områdene i verden med de høyeste forekomstene av voldshendelser og seksuelle overgrep. På grunn av stadig uro og krigshandlinger er helsevesenet i begrenset grad i stand til å ta hånd om ofre av voldshendelsene. I et samarbeid med VIVO og Verdensbanken arrangeres det en 2 ukers workshop for helsearbeidere i området for behandling av posttraumatiske lidelser. Deltakerne vil komme fra frivillige organisasjoner og sykehus i Sør-Kivu. I løpet av workshopen vil deltakerne få opplæring i diagnostisering av posttraumatiske tilstander og i behandling ved bruk av Narrativ Eksponeringsterapi.

Forskningsprosjekt om sammenheng mellom traumeopplevelser, psykose og tro på åndebesettelse
Prosjektet er et samarbeid mellom RVTS, NTNU, VIVO, Sosame Hospital og universitetet i Konstanz. Gjennom intervjuundersøkelser vil en se på om det er sammenheng mellom det å ha opplevd traumehendelser, posttraumatiske plager, psykoselidelser og troen på  være besatt av ondre ånder. Prosjektet støttes finansielt av NTNU.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar